lördag 29 april 2017

e-autism, en webbkurs

http://www.autism.se/webbkurs Autism och asbergerförbundet erbjuder en utbildning att ta i lagom små delar, sträcker man alltihop tar det ungefär en och en halv timme men det är klokt att se delmomenten ett i taget och reflektera över innehållet - gärna tillsammans med andra.

Bra beskrivning av "Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?"

Jag letar bra källor att hänvisa till, för en kurs. Den här länken kommer jag återvända till, på nivån begripligt för allmänheten.
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/

söndag 16 april 2017

ICONSPEAK

https://iconspeak.world/ Tshirts och linnen med symboler på, tänkta för att pekprata vid resa i länder med andra språk. Urvalet är inte för traditionell AKK-användning och symbolerna är nya, men idén är kul och ptja... urvalet blir inte alltid så klokt annars heller.
Länken hittade jag i Facebookgruppen "AKK gruppen"

torsdag 29 december 2016

Utbildning om tidiga insatser vid skolsvårigheter

Umeå kommun: "Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser när det handlar om generella skolsvårigheter, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet."
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsaiforochgrundskolan/halsoframjandearbete/larmiljo/levla.4.1bcd46311407b7f305b34f1b.html

fredag 16 december 2016

torsdag 15 december 2016

Bluetooth + ljudanläggning + pratapparat i mobilen

Det funkar ju hur bra som helst, min stereo hemma har jag em blåtandsmottagare på för att köra Spotify från mobilen.
Om man istället tar en pratapparatapp t ex Speech Assistant och en talsyntes t ex Acapela eller mobilens egen talsyntes (text till tal) så har man en pratapparat med perfekt ljudkvalitet.

tisdag 13 december 2016

Ökad användning av e-tjänster och teknik inom äldreomsorgen (Umeå)

På motsvarande sätt förväntas äldreomsorgen ta stöd av teknik (kopierat rakt av från  Umeå kommuns webbplats).

"Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande perioden 2016-2019. Utveckling av e-tjänster samt ökad tillgång till internet för såväl medarbetare och personer med insats lyfts fram som exempel på kommande satsningar.

– Många äldre efterfrågar idag att själv kunna välja hur och när olika insatser utförs och att dessa kännetecknas av trygghet, självständighet och delaktighet. Det känns därför bra att vi nu har planen på plats och kan arbeta vidare med aktiviteterna, säger Janet Ågren, ordförande äldrenämnden.

Fler ska få tillgång till internet

För att kunna införa välfärdsteknik, exempelvis IP-baserade trygghetslarm, videotelefoni och nattillsyn via trygghetskamera, krävs att såväl personer med insatser som verksamhet har tillgång till bredbandsuppkoppling. Därför ska möjligheter att utveckla välfärdsbredband för de brukare som inte har egen bredbandsuppkoppling nu undersökas. Man ska också arbeta för att införa trådlöst internet på äldreboenden, korttidsboenden och andra större anläggningar. 

E-tjänster påbörjas

Ett arbete pågår för att införa e-tjänster för brukare/närstående i syfte att underlätta information och informationsutbyte med myndighetsutövning och utförare av vård och omsorg. Exempelvis i samband med ansökan och biståndsprövning eller i samband med planering, genomförande och uppföljning av insatser. Denna information sker i dagsläget via besök, telefonsamtal eller via traditionell brevväxling. Det bedöms därmed finnas stora möjligheter till ökad tillgänglighet och service i och med införande av e-tjänster."