fredag 11 november 2016

Svenska Logopedförbundet 50 år – inspirerande jubileumswebbinarium

Idag är det massor av korta föreläsningar från hela bredden av logopedi, de streamas live men går även att se i efterhand och det krävs ingen inloggning för att se.
Jag såg nyss föreläsningen om demens och logopedens uppgift där: kartläggning i team vid minnesmottagning, rådgivning och gruppbehandling, ge förutsättningar för anpassad kommunikation i personens miljö, AKK och en spännande annan aspekt: ta ställning till personens förmåga till ställningstagande till vård, omsorg och forskning. Det finns ett SoU 2015:80 om detta.
KIM,  kliniskt instrument för bedömning av klinisk beslutsförmåga, har tagits fram i samarbete med Sara Stormoen.
ASHA har samlat litteratur om demens och logopedi.
Det finns ett svenskt material Standardiserad Logopedisk Undersökning vid Minnesutredning, SLUM.
Jätteintressant område.
http://logopedforum.se/events/svenska-logopedforbundet-50-ar-save-the-date/

Jag ska få föreläsa på universitetet igen!

I november är det blivande arbetsterapeuter som ska utbildas i kommunikation och kognition. I januari är det blivande lärare i engelska och svenska som ska lära sig om läs- och skrivsvårigheter, språkstörning och andra inlärningssvårigheter som de kan se ur på högstadie- och gymnasiet. Och hjälpmedel som underlättar.
Fil dr Maria Levlin är huvudansvarig, en logoped som jag är imponerad av.

tisdag 8 november 2016

Tågprator - en jättetydlig app om tågtider

En app för att tydligt se tågtider.
http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/tagprator/

Teknik vid demens

En skrift från Hjälpmedelsinstitutet om teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga  https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.demenscentrum.se/globalassets/myndigheter_departement_pdf/10_teknik-som-stod-for-personer-med-demens-och-deras-anhoriga.pdf&ved=0ahUKEwinuvS1_ZjQAhXGFSwKHdqXBGoQFggaMAA&usg=AFQjCNG_DXS4HDBffuHrrrRCKtPj8BuQOQ&sig2=z_zUOkZ-nEERtxSVltVwjA

Utbildning i digital teknik som kognitivt stöd

En smart utbildning som Myndigheten för delaktighet håller i höst är en tvådagars teknikcoach:
"Teknikcoach är en utbildning som riktar sig till personal inom kommunal omsorg. Syftet med kursdagarna är att ge personal på särskilda boenden, dagverksamheter och äldreboenden mer kunskap om hur digital teknik kan användas som kognitivt stöd och hur man kan arbeta för att underlätta implementering av välfärdsteknik i kommunerna. Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna inspirera och stödja sina arbetskamrater och ta ett extra ansvar för teknikanvändningen."

http://www.mfd.se/nyheter/2016/utbildning-i-digital-teknik-som-kognitivt-stod/

Miljöanpassningar i särskilt boende och daglig verksamhet

En liten skrift från Myndigheten för delaktighet https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-2-valfardsteknologi-och-miljoanpassningar.pdf&ved=0ahUKEwiX-8-A8ZjQAhWLiCwKHWSVACIQFggaMAA&usg=AFQjCNHJX2CM3NPlCjsQCeMNBMKVlOy74Q&sig2=ZMq2UuATfYfR0lv86APGVg