lördag 25 november 2017

Apropå #metoo: bilder som stöd i samtal om våld

Mina kollegor på Dart i Göteborg arbetar med att ta fram bildstöd, information och metodik för att samtala om våld och övergrepp. 
"Nytt material läggs ut februari 2018. Här kommer du att finna material för förebyggande, upptäckande och hanterande samtal om våld som kan användas i olika verksamheter och i olika situationer."

lördag 11 november 2017

Arbetsminne och läsförståelse

Via en facebook-grupp hittade jag en länk till en skarp summering av forskningsläget i ämnet. Jag tänker läsa den igen senare, inför nästa gång jag utbildar i kommunikativ tillgänglighet för frivilligledare/volontärer. "Om det är mycket ny, verbal, information på en gång så finns två viktiga nycklar till att förankra information och hjälpa arbetsminnet:
  •  upprepa begrepp och koncept, flera gånger
  • visuellt stöd - bilder, fet font på powerpointen, lära ut visuella strategier

Detta har t.ex. visat sig vara effektivt för att hjälpa elever med språkstörning att följa instruktioner (Gill och kollegor, 2003)."

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/11/24/arbetsminnestraning?rq=arbetsminne

tisdag 7 november 2017

Nej, dyslexi orsakas inte av ögonen

Ämnet är föredömligt tydligt förklarat i forskningsbloggen sprakforskning.se . För den som ogillar att följa länkar kan jag berätta att dyslexi är en specifik form av läs- och skrivsvårigheter, inte alla som har svårt att läsa eller skriva uppfyller den kliniska diagnosen dyslexi. Och att det inte är ett tecken på dyslexi att under skrivinlärningen vända d som ett b eller sno på ett j, det förmodas bero på att bokstäver oftare händer till höger om strecket - sannolikt är boinken på höger sida. 
Eller följ länken, det är bättre beskrivning där. Och källor till fördjupad läsning.

fredag 3 november 2017

Explosiva barn, av Ross W Greene

Just nu är det den boken jag läser, för att förbereda mig för att börja arbeta i barn- och ungdomshabiliteringen.

tisdag 24 oktober 2017

Digitala verktyg kan höja elevresultaten – men det hänger på läraren

Artikel i Lärarnas tidning, om holländsk forskning om effekt av att använda digitala verktyg i undervisningen. "I Carla Haelermans studier har användningen generellt gjort störst nytta för lågpresterande elever. Hon har också sett positiva effekter av digitala läxförhör – och att anpassad digital feedback kan gynna elever oavsett prestationsnivå." 
http://lararnastidning.se/digitala-verktyg-kan-hoja-elevresultaten-men-det-hanger-pa-lararen/

söndag 22 oktober 2017

Radiodokumentär om att vara vuxen med Tourettes syndrom

En dokumentär av Maria Hansson Trens om en kvinna som varit ridlärare, arbetar i djuraffär, har vänner och är mamma. En vuxen med Tourettes.  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/951986?programid=3381

Barnens boktips

Ett Instagramkonto att inspireras av, oavsett barnets medfödda förutsättningar är det bra för samspel, språkutveckling och läsutveckling att läsa ihop. Jag pratade med en kvinna som läser högt varje kväll för sin tonåring, som inte har så lätt att läsa på egen hand; hon gör det för myset och för att ge barnet tillgång till positiva läsupplevelser och skriftspråket.
Ett tips i flödet var några nya bilderböcker med tecken som stöd inritat direkt i illustrationerna, från början. https://www.instagram.com/barnensboktips/

lördag 21 oktober 2017

NPF-podden

Lyssnartips, en podd för alla som tänker på barn med neuropsykiatriska diagnoser. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på frågor och ger handledning om hur man kan hjälpa barn med särskilda behov. Det går jättebra att ta upp potatis medan man lyssnar, eller cykla till jobbet. För mig har det varit intressant att lyssna även på frågeställningar som ligger väldigt långt från personer jag känner eller ärenden jag varit involverad i, för att resonemanget är återkommande, man kommer in i deras sätt att se på problemlösning, miljö, krav och känslighet. 
Mönsterigenkänningsdelen av hjärnan blir glad när tänket hänger ihop. 
 

Tjänsteresa i Bästerbotten

Sånt här kommer jag sakna när jag byter jobb om en månad och då förmodligen mest kommer röra mig i Ubmeje (Umeå) med kranskommuner. Tänk att få vakna med en sån här lappländsk vy! Att jobba över hela länet har emellanåt gett löneförmånen vackra vyer och långa resor. Det har varit fint, och alldeles för sällan.

Fråga mig igen senare.

När ditt barn inte äter : praktiska råd för att hitta matlusten

Idag är det ledig lördag och jag tog mig en promenad till biblioteket och fick med mig famnen full av guld, t ex en bok skriven av logoped Kajsa Lamm Laurin. Jag är förtjust redan efter en första bläddring, tonen är lättsam men innehåller klokt och förankrat i både forskning och konkret utifrån familjers vardag. Dessutom är den snyggt layoutad och tacksamt luftig, med begripliga summeringar efter varje kapitel. Den här boken kommer jag tipsa om.
På Adlibris, som säljer boken inbunden, skriver de: "Nästan hälften av alla föräldrar upplever någon gång svårigheter med sitt barns ätande. Föräldrar till barn som har svårt att äta känner sig ofta ensamma och utlämnade.Kommentarer som barn svälter inte i Sverige eller han äter när han är hungrig gör inte saken lättare, inte heller välmenande råd som sällan är baserade på fakta och forskning. Det kan finnas en mängd olika skäl till barnets matkrångel. Dels kan det vara fysiska orsaker, som svårigheter med munmotoriken eller överkänslighet, dels att barnet varit sjukt och inte kommer igång med ätandet igen. Det kan också ha helt andra förklaringar, som att det är för stressigt vid bordet. Viktigt att komma ihåg är att barn aldrig krånglar med mat av medvetet trots eller elakhet. I "När ditt barn inte äter" går författaren Kajsa Lamm Laurin igenom olika anledningar till matkrångel och fokuserar sedan på praktiska tips och råd om hur man på både kort och lång sikt kan hjälpa sitt barn att känna matglädje. Här finns även intervjuer med föräldrar som berättar om sina erfarenheter av matkrånglande barn, samt de nyaste rönen inom forskningen på området.KAJSA LAMM LAURIN är logoped och har under många år arbetat med ätsvårigheter hos barn och ungdomar. Hon håller även uppskattade föreläsningar i ämnet och är väl påläst i de vetenskapliga studier som bedrivs inom området."

https://www.adlibris.com/se/bok/nar-ditt-barn-inte-ater-praktiska-rad-for-att-hitta-matlusten-9789187905087

söndag 15 oktober 2017

Samförekomst av svårigheter, språkstörning, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser

http://www.specialnest.se/forskning/en-sprakstorning-kommer-sallan-ensam Länken leder till en intervju med universitetslektorn och logopeden Carmela Miniscalco.
När jag skrev min magisteruppsats i logopedi 2002-2003 läste och diskuterade min kursare och jag mycket om det vi hittade i litteraturen om samförekomst av svårigheter, om uppföljning av hur det gick senare för barn med avvikande start på språkutvecklingen och vi vände och vred på WHO-begreppen som var nya då, om att inte bara se på diagnos på funktionsnivå utan även aktivitet, delaktighet och välbefinnande. Vi sökte svar på om tidiga insatser kan påverka hur utvecklingen blir och undrade mycket över vad som är höna och ägg, och hoppades att det skulle gå att se bättre samspel, bättre mående med tidiga insatser.
Intressant område fortfarande.

fredag 13 oktober 2017

Kommunikation som daglig verksamhet

Den här filmen visar jag ofta en bit av när jag föreläser om kommunikation. Det handlar om en grupp personer som behöver alternativ till talat språk för att kunna kommentera, fråga och berätta. Inledningen brukar jag visa någon sekund av, pausa och förklara, visa lite till, pausa igen osv.

https://youtu.be/EAssM04yg5U

En kille som tar fina bilder

"Markus Lindström

Markus ser inte världen på samma sätt som vi andra. Han råkar vara född med autism, lindrig utvecklingsstörning, språkstörning, ADHD och en diagnos han själv uppfunnit IM (som står enligt Markus för Inge Mer).

Han har alltid fotograferat med sin mobiltelefon och när man tittar på hans bilder är de ofta helt annorlunda – och väldigt bra." Jag hittade honom via Fotografiskas Instagram.

http://markuslindstrom.com/omabout.html

tisdag 26 september 2017

Olika är normen | Skola | SKL.se

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/olika-ar-normen.html Den här vill jag se: Ett inspirationsmaterial från Sveriges kommuner och landsting som "beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs."
Det låter intressant!

onsdag 20 september 2017

Filmtips: Livstecken

FrånSVTplay: 
Dox: Livstecken
Amerikansk dokumentär från 2016. När autistiska Owen var tre år slutade han plötsligt prata. Här berättas den hjärtevärmande historien om hur Owens föräldrar lärde sig att kommunicera med honom genom Disneys klassiska filmgestalter. I vuxen ålder möter Owen fortfarande varje skeende i livet med sina tecknade vänner vid sin sida. Livstecken (Life, Animated) är mångfaldig festivalprisvinnare och har rört såväl kritiker som publik till både skratt och tårar. En film av Roger Ross Williams."

lördag 6 maj 2017

Planer på söndagsskola för barn i behov av särskilt stöd

Intressant verksamhet under uppbyggnad, i Kungsportskyrkan. Artikeln handlar om en pappa vars barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hans tankar om att skapa en verksamhet som är anpassad, för att Gud är för alla och för att familjer till barn med funktionsnedsättningar kan behöva stöd
http://www.kungsporten.com/kungsportskyrkan-visa-nyhet/planer-pa-soendagsskola-foer-barn-med-funktionsnedsaettning

Kyrkornas arbete för och med människor med funktionsnedsättningar

Sveriges kristna råd skapade tillsammans med Föreningen Furuboda ett policydokument 2008: 
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för att kyrkobyggnader och all 
verksamhet ska vara tillgänglig för alla.
– Som kyrkor förbinder vi oss att söka upptäcka den rikedom som har 
sin grund i en kristen gemenskap där alla är efterfrågade och där alla är 
delar av denna gemenskap.
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för bättre möjligheter till delaktig-
het för alla och att erkänna vårt ömsesidiga beroende av varandra.
– Som kyrkor förbinder vi oss att sträva efter att olika uttrycksformer ska 
vara tillgängliga för alla människor.
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för större möjligheter för perso-
ner med funktionsnedsättning att finnas i ledande ställning i kyrkor 
och samfund.
– Som kyrkor förbinder vi oss att skaffa oss kunskap om hjälpmedel och 
pedagogik som ger möjlighet för personer med funktionsnedsättning 
att tillägna sig det kristna budskapet.
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för ökad kunskap och medvetenhet 
kring funktionshinder, till exempel genom att genomföra och inspirera 
till utbildningar och seminarier."

lördag 29 april 2017

e-autism, en webbkurs

http://www.autism.se/webbkurs Autism och asbergerförbundet erbjuder en utbildning att ta i lagom små delar, sträcker man alltihop tar det ungefär en och en halv timme men det är klokt att se delmomenten ett i taget och reflektera över innehållet - gärna tillsammans med andra.

Bra beskrivning av "Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?"

Jag letar bra källor att hänvisa till, för en kurs. Den här länken kommer jag återvända till, på nivån begripligt för allmänheten.
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/

söndag 16 april 2017

ICONSPEAK

https://iconspeak.world/ Tshirts och linnen med symboler på, tänkta för att pekprata vid resa i länder med andra språk. Urvalet är inte för traditionell AKK-användning och symbolerna är nya, men idén är kul och ptja... urvalet blir inte alltid så klokt annars heller.
Länken hittade jag i Facebookgruppen "AKK gruppen"