lördag 25 november 2017

Apropå #metoo: bilder som stöd i samtal om våld

Mina kollegor på Dart i Göteborg arbetar med att ta fram bildstöd, information och metodik för att samtala om våld och övergrepp. 
"Nytt material läggs ut februari 2018. Här kommer du att finna material för förebyggande, upptäckande och hanterande samtal om våld som kan användas i olika verksamheter och i olika situationer."

lördag 11 november 2017

Arbetsminne och läsförståelse

Via en facebook-grupp hittade jag en länk till en skarp summering av forskningsläget i ämnet. Jag tänker läsa den igen senare, inför nästa gång jag utbildar i kommunikativ tillgänglighet för frivilligledare/volontärer. "Om det är mycket ny, verbal, information på en gång så finns två viktiga nycklar till att förankra information och hjälpa arbetsminnet:
  •  upprepa begrepp och koncept, flera gånger
  • visuellt stöd - bilder, fet font på powerpointen, lära ut visuella strategier

Detta har t.ex. visat sig vara effektivt för att hjälpa elever med språkstörning att följa instruktioner (Gill och kollegor, 2003)."

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/11/24/arbetsminnestraning?rq=arbetsminne

tisdag 7 november 2017

Nej, dyslexi orsakas inte av ögonen

Ämnet är föredömligt tydligt förklarat i forskningsbloggen sprakforskning.se . För den som ogillar att följa länkar kan jag berätta att dyslexi är en specifik form av läs- och skrivsvårigheter, inte alla som har svårt att läsa eller skriva uppfyller den kliniska diagnosen dyslexi. Och att det inte är ett tecken på dyslexi att under skrivinlärningen vända d som ett b eller sno på ett j, det förmodas bero på att bokstäver oftare händer till höger om strecket - sannolikt är boinken på höger sida. 
Eller följ länken, det är bättre beskrivning där. Och källor till fördjupad läsning.

fredag 3 november 2017

Explosiva barn, av Ross W Greene

Just nu är det den boken jag läser, för att förbereda mig för att börja arbeta i barn- och ungdomshabiliteringen.