torsdag 30 september 2010

Vokabulär i dynamiska kommunikationstavlor

Mitt nya uppsatsspår handlar om innehållet i några barn och ungdomars handdatorer, för direktkommunikation (personerna har alltså svårt att prata). Det jag just ikväll letar källor till är tankar jag fått när jag läst om autism, dynamiska kommunikatiosntavlor, vokabulär och pragmatik.
Jag undrar på hur tidig utvecklingsnivå en brukare kan vara för att dra nytta av "pragmatic starters", att klara av att visa om det är en fråga hon vill ställa, om det är något hon vill berätta som har hänt tidigare osv. Det kan vara klurigt att räkna ut vad ett ettordsyttrande som ett pekande på symbolen "bil" ska tolkas som, när man inte har prosodin som ledtråd och kanske även en brukare med begränsat kroppsspråk och där det tar lååång tid att kombinera ihop fler symboler - om ens möjligt.
Jag antar att svaret handlar om metodik, antal och abstraktionsnivå på de pragmatiska startare man väljer att lägga in i vokabulären. Jag läste ett par rader i ett referat från en konferens utomlands där det beskrevs hur en modifierad version av PECS används i dynamiska kommunikationstavlor, där brukaren efter ett tag får inlagt ett antal trevliga fraser kopplade till sina meddelanden. Måste leta vidare på det, vore intressant att veta vad de väljer för fraser att börja med och vilka de tänker kan använda sig av det och hur de tränar in för att få det att funka och vad målet får interventionen är på sikt. Helt en peer-reviewed artikel men jag är mer nyfiken än kräsen.

AKK-app Proloquo2go

Visst finns en app för AKK också. Så klart. Och mer kommer vill jag lova. En intressant fråga är att om de brukare som inte har så extrema behov av specialanpassningar istället får appar, vilka idealistföretag strävar då vidare för att nå det lilla tunna segmentet på "marknaden" som består av dem som bara kan använda ett hjälpemdel om de har den här och den här inte så breda funktionen? T ex inte kan använda en I-phone av motoriska, visuella eller kognitiva skäl?
SOm Martin Ingvar pratade om på ett seminarium på ID-dagarna så går utvecklingen mot att det blir bättre, billigare och enklare för oss 90% som klarar oss oavsett och de 10% som behöver mer blir efter. Han sexempel handlade om att kunna betala räkningar på posten eller att slippa manövrera sig fram i automatiska telefonköer med tryck si och tryck så, eller att det är så fiffigt för oss som klarar det att lösa en massa ärenden på nätet. Tror det var hans exempel i alla fall.
Ska bli intressant att testa de här apparna, har bara sett dem på nätet än så länge.

lördag 18 september 2010

Ny inriktining

Uppsatsen blir nog inte med vuxna med förvärvad dysartri utan barn med t ex autism eller utvecklingsstörning från Barn&Ungdomshabiliteringen istället. Vi får se om jag hinner till deadline, verkar inte troligt just nu.

fredag 17 september 2010

OCR-scanning som app

Teknikutvecklingen är på vår sida - nu finns en fungerande app som gör att man med sin mobiltelefon kan fota en text, få tecknen inscannade med Optic Charachter Recognition och sedan uppläst med svensk fullt begriplig talsyntes.
Det ska bli intressant att se hur diskussionerna kommer gå kring allmän produkt och egenansvar vs att samhället bekostar ett hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning.
För en gravt synskadad behövs nog specialfunktioner men en person med rätt bra syn men läs- och skrivsvårigheter skulle troligen klara sig bra med appen utan att behöva använda de specialutvecklade hjälpmedel som finns på marknaden.
Två app-inlägg på raken - jag hoppas få anledning till att skriva fler! Skulle gärna komma med glada nyheter om en perfekt fungerande röstförstärkar-app och en taligenkänning i mobilen som omvandlar tal till anteckningar, gärna korrekturlyssningsbart med talsyntes och så skjuts iväg med mailen/statusuppdateringen på Facebook/Blocketannonsen (som en trimmad Voice Xpress i mobilen) men det är nog för mycket begärt.

fredag 3 september 2010

Okeyad

Både min handledare och min chef har okeyat min uppsatsidé. Nästa vecka börjar jag med själva studien.