måndag 28 september 2015

Taligenkänning i Mac (datorer)

Två av mina arbetskamrater håller på att jämföra det inbyggda stödet för taligenkänning i Mac-datorer med Voice Xpress för PC. Det ska bli intressant att höra.
IOS har ju även byggt in taligenkänning i iPhone och iPad, några av iPhoneanvändarna jag känner använder sig hela tiden av att prata in sms istället för att skriva på skärmtangentbordet.

söndag 27 september 2015

Imorgon föreläser jag på universitetet

Det är logopedprogrammet som köpt två timmar om alternativ kommunikation och hjälpmedel vid förvärvade tal- språk- och/eller kommunikationsstörningar.
Jag kommer att visa exempel på lågteknologiska "papptech"- lösningar, appar och mer avancerad teknik som ögonstyrd dator. Efter att ha arbetat med alternativ kommunikation och hjälpmedel och förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar hela mitt arbetsliv (inte n"neuro" hela tiden förstås, som hjälpmedelskonsulent arbetar jag med hela bredden av kommunikation) det gott om erfarenheter och exempel, det är roligt att få möjligheten att dela med sig av det till nya blivande kollegor.
Om det hinns med vill jag prata om några av mina käpphästar:
Continuum of Independence  (att det är viktigt att se hur beroende personer är av sin omgivning för att göra sig förstådda och bli delaktiga i samspel).
Metoden Supported Communication for Adults (SCA)
Samtalsmatta och andra visuella stöd för att stärka förståelse och öka möjligheterna att visa sin potential och vara med i beslut
Beskrivningen Janice Light gjort av vilka huvudsakliga kommunikativa syften vi har i samspel.

måndag 21 september 2015

fredag 11 september 2015

Man kan bygga i Boardmaker och importera till Tobii Communicator

Det innebär att en massa bra gammgrejer kan hottas upp och återanvändas i ögonstyrda datorer.
Och att om man som jag har det gamla programmet Boardmaker i ryggmärgen går det väldigt lätt att konstruera enkla kartor utan finesser.
Studsar på kanten av min stol, håller på att bygga en karta för nybörjare i lektempus med inspiration från blisskartans struktur.

Kommunikation och AKK - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

I Facebookgruppen AKK gruppen (ja, det ska vara särskrivning) hittade jag tips på några presentationer om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det är flera olika experter som ger varsin infallsvinkel, t ex Bitte Rydeman.

http://www.anhoriga.se/nkaplay/flerfunktionsnedsattning/kurs-i-kommunikation-och-akk/

Min nya arbetsplats

Under konstruktion!

Man kan bygga i Boardmaker och importera till Tobii Communicator

Det innebär att en massa bra gammgrejer kan hottas upp och återanvändas i ögonstyrda datorer.
Och att om man som jag har det gamla programmet Boardmaker i ryggmärgen går det väldigt lätt att konstruera enkla kartor utan finesser.
Studsar på kanten av min stol, håller på att bygga en karta för nybörjare i lektempus med inspiration från blisskartans struktur.

torsdag 10 september 2015

Hur pratar barn i lek?

Jag funderar mycket över hur en vokabulär i en pekkarta eller kommunikationsdator egentligen borde organiseras och användas för att funka på riktigt i lek och samspråk.
Det är ju jättesvårt.
På jobbet har jag nästan alltid några parallella ärenden igång där frågan är aktuell.
Här är en forskare som jag borde kolla upp mer av, om den lilla men ganska viktiga detaljen hur tempus (tidsform) används i lek: Polly Björk-Willén.
"Att barn byter tempus i lek är ett välkänt fenomen. Deras användning av preteritum, som i
exempelvis "då var jag mamma och du var lillebror", brukar ses som en leksignal eller ett sätt att
fastslå lekens ramar. I min studie vill jag gå ett steg längre och studera vilken betydelse barns
tempusbyte kan ha i den förhandling som ständigt sker mellan barn i en leksituation. Jag frågar
mig på vilket sätt barns användning av olika tempus bidrar till att bygga upp lekens ramar och
berättelse och vad den gör i samspelet mellan barnen."
http://www.forskning.se/fordigiskolan/utbildningsvetenskap/nyheter/egnaskolnyheter/barnpragmatiskaisinsprakanvandning.5.3ac1a8713ca36396ad54.html