onsdag 10 november 2010

Interaktivitet i klassrum

Frölunda Data har ett spännande koncept med interaktivitet i klassrummet, knappar för att rösta, en whiteboardpenna som lagrar det du skriver så det blir möjligt att redigera och dela ut handouts í efterskott osv.

Manual Mind Express

Här är en skånsk relativt färsk manual till MindExpress. Jag behöver ta reda på hur man utökar symbolbasen, om t ex "korridor" saknas i brukarens vokabulär men verkar finnas i Bliss Online.

tisdag 9 november 2010

Psykeveckan i Umeå 2010

Det är en hel del neuropsykiatri på programmet i år och logoped Astrid Frylmark kör både matiné och aftonshow.

Uppföljning av ordinerade samtalsapparater

-och så en skånsk FoU-rapport om brukarnas nöjdhet med ordinerade samtalsapparater.

Utvärdering Speech Easy

FoU-rapport av skånska logopeden Eva Alenbratt om hur talflyt kan påverkas av ett specifikt hjälpmedel som förändrar den auditiva återkopplingen av det egna talet, med ändrad frekvens eller delay.