tisdag 21 december 2010

Nedskärningar i Hjälpmedelsverksamheten

I dagens Västerbottens Folkblad och VästerbottensKuriren finns artiklar om att ca 35% av personalen inom Hjälpmedelsverksamheten i Västerbotten kommer att sägas upp. Det innebär att 22 personer försvinner ur verksamheten. Vilka det blir och vilka konsekvenser det kommer att ge för länets personer med funktionsnedsättningar får vi veta om en månad ungefär.

söndag 19 december 2010

Ny språkförskola i Umeå?

Bolaget Pratbubblan Magika har bildats sommaren 2010. Bolaget planerar att bedriva förskoleverksamhet med inriktning på barn med språkstörning. Föräldrautbildning. Konsult/behandlingsverksamhet kommer att bedrivas inom deltagarnas kompetensområden.
I styrelsen sitter bland annat några logopeder bosatta i Umeå.

Omgivningskontroll

En av hjälpmedelskonsulenterna jag arbetar med har skrivit en projektrapport som Hjälpmedelsinstitutet givit ut om arbetet med att skapa ett team med specialkompetens inom området hjälpmedel för omgivningskontroll. Rapporten innehåller även fallbeskrivningar. Finns att läsa här: Hur bildar man team som arbetar med omgivningskontroll inom hjälpmedelsverksamheten? - www.hi.se

fredag 17 december 2010

MNS och Theory of Mind

Idag tog jag del av ett muntligt referat av ett muntligt referat från en stor konferens om motorneuronsjukdomar som hållits någonstans utomlands nu i december. Jag fick höra att man i tester märkt att personer med motorneuronsjukdom (eller var det bara ALS?) har svårt med det som kallas Theory of Mind, att leva sig in i hur andra tänker. Ett av exemplen av att patienten får se en bild på en person som tittar på ett av fyra objekt. Vid experimentets start håller testledaren för bilden av människan och ber patienten tala om vilket objekt patienten själv föredrar, t ex blommor. Sedan tar testledaren bort det som skymmer människan på bilden och frågar vad människan på bilden tycker bäst om. Patienterna svarade då att människan på bilden föredrar samma sak som patienten själv föredrar. När testledaren frågar vad människan på bilden tittar på svarar patienten korrekt det som människan på bilden tittar på, vilket då inte är t ex blommor.
Ungefär så.
Och det fanns visst andra exempel också på att den neurologiska skadan gör det svårt att leva sig in i andras situation och att förstå språk på ett djupare plan.
Intressant. Autismliknande nästan. Det vore intressant att läsa/höra mer och att fundera över vilka konsekvenser det leder till för de patienter och anhöriga som drabbas.

Att vara anhörig

"Dagens program handlar om balansen mellan att offra sig och hjälpa varandra i en relation. Vad händer med relationen när den ena behöver hjälp av den andra för att klara sig, till exempel på grund av flytt eller sjukdom? Vilka roller tar vi på oss och varför? Parterapeuterna Börje Johnsson och Birgitta Lindgren ger råd i det direktsända telefonväkteriet.

Katja och Memo träffades en kväll på en Salsaklubb i Stockholm. Efter några månaders intensivt distansförhållande mellan Sverige och Mexiko kom det stora avgörandet. Om de skulle kunna leva tillsammans måste en av dem lämna sitt hemland, sin familj och kanske också sin karriär. Katja hade ett barn i Sverige och de bestämde att det var Memo som fick flytta. Han fick avbryta utbildningen till arkitekt och flytta till ett land där han inte förstod språket och behövde hjälp med vardagliga ting som att betala räkningar."
Lyssna i efterskott på Kropp och Själ, Sveriges Radio P1 den 7 december.