tisdag 30 april 2013

Märklig sketch-serie

Ny vinkling: små sketcher av och med en kille i rullstol som använder samtalsapparat och hans assistent. Går inte att bädda in, men sök på Svt play, minutkorta sketcher "brukaren och assistenten"'. Allt går ut på att han hittar på sätt att skämma ut/sätta assistenten i klistret.

Förslag på appsortiment

Något som saknas?

fredag 26 april 2013

Om talsyntes, ordprediktion och skärmtangentbord som samtalshjälpmedel

Appen Predictable kräver inte att man är uppkopplad när man använder den
för samtal. Det behövs inget mer.
Om hon däremot vill kunna eposta och ringa videosamtal (eller surfa)
behöver hon antingen ha trådlöst internet hemma, eller skaffa ett SIM-kort
med surf-abonnemang som sätts i pekplattan.
Med en iPad kommer personen inte att kunna ringa och skicka sms från
pekplattan, bara fjärrkommunicera via e-post och videosamtal.
Om sms och röstttelefon är viktigt behöver hen antingen använda sin vanliga
mobiltelefon också, eller välja en pekplatta med Android.
Om det är problem med motoriken så kan det vara lättare att hantera sms i
en pekplatta än i en mobil.
Jag tycker inte att appen Type and Speak för android är lika bra som
Predictable för iOS. Men den kombinerar skärmtangentbord, ordprediktion och
talsyntes, den med.

Västsvenska kommunikationskarnevalen 2014

De här seminarierna har jag valt att gå på i Göteborg om två veckor. Plus
en massa annat, som är gemensamt för alla besökare.
Skolundervisning för AKK-användare
– mot mål utom räckhåll?
Har skolan tillräckligt stöd för utbildningen av barn som är AKK-användare?
Barn som är AKK-användare har rätt till en utbildning utifrån rådande
läroplan. Men med de målbeskrivningar, resurser och material som finns
tillgängligt, hur ser möjligheterna ut att nå de mål som läroplanen
föreskriver? Vad bör ingå i en fullgod utbildning för barn som är
AKKanvändare?
En diskuterande föreläsning baserad på intervjuer.
Janna Ferreira är leg. logoped, doktor i handikappvetenskap och lektor vid
Linköpings universitet.

Employment and AAC: Strategies for Supporting Success
Employment often plays a key role in the satisfaction and quality of life
of adults in our society. Although the challenges
are significant, there are a growing number of individuals who use AAC are
employed. This presentation will provide information on three key
components for obtaining and maintaining employment:
1. Developing employee knowledge and skills that are valued in the
workplace,
2. Identifying jobs that are a good match for the skills and interests of
individuals who use AAC and
3. Ensuring that needed supports are available to maintain employment
success. We will discuss both the importance of these
components, as well as ways in which their development can be supported at
a variety of ages and with a variety of
activities.
David McNaughton.(Seminariet hålls på engelska)

torsdag 25 april 2013

Studiebesök för speciallärarutbildningen


Idag tar jag emot ett studiebesök från Speciallärarutbildningen.

Jag kommer berätta om:
Direktkommunikationshjälpmedel
Kognitivt stöd
Alternativa styrsätt vid rörelsehinder
Läs- och skrivhjälpmedel

- Berätta om Hjälpmedelsverksamhetens kommunikationsteam 
http://www.vll.se/default.aspx?id=27561&refid=37237

- Personliga hjälpmedel som förskrivs och skolans ansvar 
http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7216&ptid=0

-        Några fallbeskrivningar med exempel på hjälpmedel

-       Blisskarta med laserpeklampa http://www.peklampor.se/Tips-och-info.htm 
-       Dynamisk kommunikationstavla (Grid Player)med symboler http://www.sensorysoftware.com/gridplayer.html
- läsa och skriva med talsyntes (exempel: Predictable)http://www.tboxapps.com/pa_swedish.aspx

-       Timstock, struktur på dagen http://www.pappasappar.se/timstock/
-    Avancerat styrsätt: ögonstyrning http://www.youtube.com/watch?v=7OzJnF8o-yw

      -      Communicate in Print http://www.hargdata.se/
-       Talsyntes uppläsning av scannad text (exempel: Prizmo) http://logopedeniskolan.blogspot.se/2011/06/app-till-iphone-prizmo-skanner-ocr-och.html
-       Taligenkänning (exempel: Dragon Dictation) http://logopedeniskolan.blogspot.se/2011/08/app-till-iphoneipadipod-touch-dragon.html

tisdag 23 april 2013

Introduktionskurs appar och pekplattor fredag 26 april

Jag ska på 15 minuter visa några exempel på hur pekplattan kan användas i
kommunikation.
- För personer som kan läsa och skriva är skärmtangentbord med ordförslag
och talsyntes bra.
- Om man inte skriver så bra kan symboler vara ett alternativ. Det går att
bygga anpassade ordförråd och använda egna foton. Vissa appar har inbyggda
bildbaser så man kan göra ändringar direkt på stan, andra "bygger" man från
en dator.
- Med pekplattan är det enkelt att hålla innehållet aktuellt och ha något
nytt och intressant att berätta om. Man kan göra "böcker" och kombinera att
fotografera, filma, rita, skriva, spela in direkt i plattan och använda för
att återberätta, förbereda inför något som ska hända eller prata om sociala
regler.
- Videosamtal kan vara ett bra sätt att förstå och göra sig förstådd, med
kroppsspråk, tecken, symbolbilder, föremål.

fredag 19 april 2013

iPadappar för barn på sjukhus

Jag funderar:
- PhraseBoard med svenskt tillägg, engelska finns också, för kropp
omvårdnad smärta (smärtskala och bilder på kroppen ingår, och möjlighet att
rita)
- Någon bra smärtskala
- AutismXpress eller någon annan animerad app som handlar om känslor, vad
barnet tycker och känner
- Samtala?
- Scene and heard? med foton på vad som ska hända
- niki agenda för rutinerna på avdelningen, i bild
- story creator med böcker om olika händelseförlopp, både text, foto och
videosnuttar. Man kan maila innehållet.
- Grid Player, tre gratis AKK-exempel som är antingen textbaserat eller med
symbolstöd
- Skype

TalkTablet kommunikationsapp för iOS

En app som är ny för mig. Svensk talsyntes finns, i övrigt är allt på engelska. En trevlig sak är att det finns väldigt tydliga videoinstruktioner på deras hemsida, t ex denna. 

torsdag 18 april 2013

appar för personer med afasi som har en iPad

Arbetsmaterial under bearbetning Signe Rejdvik Hjälpmedel Västerbotten den
18 april 2013


Appar för iPad, vid afasi

Här är några av mina favoriter som kan vara användbara vid måttlig eller
grav afasi. Läs mer om dem på hemsidan www.hi.se/appar . Listan där
uppdateras hela tiden, rekommendera den för anhöriga!

Big words
samtalspartnern kan låna iPaden och göra "skrivna alternativ" som personen
med afasi kan peka på, texten fyller automatiskt ut hela sidan och blir så
stor som möjligt.. Ingen talsyntes eller andra finesser, bara stor text.

Skype
videosamtal (funkar även till vanlig dator och smartphones av andra märken)

Facetime
videosamtal (funkar bara till iPad, iPhone)


Talking cards Pratkort

man lägger "lösa" bilder i kategorier, "fickor".


Samtala

ett samtalsstöd vid afasi som kan vara användbar om samtalspartnern också
lärt sig använda det. Det bygger på kategorier och att tillsammans reda ut
vad det är personen med afasi vill. Kolla upp den!Widgit Go

Pekkartor på skärmen som kan länka till under-sidor. Symbolbasen Widgit
ingår. Allt i appen är på svenska. Det går att skicka dokument med symboler
i som e-post. Observera att det bara går att sätta ihop meddelanden av
symboler som någon hjälpare har lagt in på pekkartan, användaren kan inte
använda bokstäver eller söka direkt i bildbasen från användarläget.GoTalk Now

Pekkartor på skärmen som kan länka till under-sidor. Användbar om man vill
använda egna foton. Ett program med stora möjligheter men allt i appen är
på engelska så hjälparen behöver vara duktig på engelska.


Kognition

Niki Agenda
Struktur på dagen, ett dagsschemaFotokalenderAwsome Calendar

Med denna app sorteras alla bilder som tas med din iPhone/iPad in i en
kalender. Kalendern är på engelska, så dagar och månader har engelska namn
och veckan börjar med söndag. Alla bilder läggs in automatiskt, när du
trycker på "synkronisera". Det blir en hjälp att återberätta sådant som
hänt.
Till varje bild kan man välja att skriva in en text, göra en inspelning
eller skicka den till andra.
Man kan bläddra bakåt flera år. Det går inte att lägga in bilder i förväg.TränaSkolstil

ett talande tangentbord, där bokstavsljuden ljudas om man vill, för
skrivträning som inte är barnslig.Se bokstavsljuden

Äldre barn och vuxna som behöver öva tal-motorik: se hur ljuden formas steg
för steg i genomskärning.
Det finns en övning där man hör ett ord och ska välja vilket av tre
språkljud ordet börjar med.SmallTalk Phonemes

En filmad mun som säger olika språkljud. Egentligen på engelska, men det
utgår från fonem och inte bokstavsnamn så det är samma uttal som på
svenska. Inga övningar.Fonemo och Fonemo lite

Memoryspel, kan användas för träning av språkljud. Ett memory som är tänkt
att spela tillsammans och träna på att säga ordet. I gratisversionen tränar
man på /s/ i ord, både först, i mitten och på slutet av ord. I
betalversionen kan man spela in sitt eget uttal om man inte gillar uttalet
i barnrösten som är inläst. Det finns tre svårighetsgrader.Bokstavspussel

Sortera bokstäverna så det blir rätt ord. Varje bokstav har stödet att den
ljudas när man trycker på den. Man kan lägga in egna ord och bilder.Ordens magi

Flyttbara bokstäver, komponera ord själv genom att dra bokstäver från ett
skärmtangentbord (antingen abc-ordning eller qwerty-ordning, kringelkrokiga
bokstäver eller tydliga). Bokstäverna ljudas och ordet ljudas ihop, läses
upp. Man kan justera röstläget och hastigheten och välja om bakgrunden ska
vara färgglad eller lugnt pappersbeige.
Det finns ett quiz där man kan lägga in egna ordlistor. En röst instruerar,
t ex "skriv MODER". Man kan få hjälp med nästa bokstav om man trycker på
frågetecknet.Spello

Välj kategori, t ex djur eller fordon. En bild visas med text under och en
röst läser upp vad bilden föreställer, t ex "kanot". Tyvärr är talsyntesen
lite lustig, så det låter "ka:no:t" och "krok-odil" men det funkar…
Sedan öppnas skärmtangentbordet och det skrivna ordet ersätts av så många
streck som bokstäverna är i ordet. Om man skriver en bokstav fel blir den
rödmarkerad och ett ljud hörs. Man samlar guldstjärnor. Om personen jobbar
med stavning på flera språk finns det tio språk att välja på, som engelska,
turkiska, franska, finska.Little Writer

(kan upplevas som barnslig) Tränar skrivmotorik, man spårar bokstäver,
siffror och former. Appen är bra för att traggla, den är noga med att
formen blir precis rätt och att de olika delarna ritas i rätt ordning.
Denna app är på engelska så man måste spela in de svenska bokstavsnamnen
och belöningsorden själv (den jublar t ex "Well done, you wrote the letter
A". Det går också att lägga till åäö. (man ändrar allt detta i Settings).

Ett till projekt om alternativ telefoni och konsumentteknik

Hjälpmedelsinstitutet har fått medel från Post- och telestyrelsen för att
sprida erfarenheterna från regeringsuppdraget "Alternativ telefoni – från
särlösning till lösning". Arbetet ska ske i samarbete med landsting som
deltog i uppdraget.
Kurser kommer att hållas hösten 2013 för förskrivare inom REDAH-,
hörselvård, hjälpmedelscentrals- och logopediverksamheter. Kurserna ska
handla om konsumentteknik för alternativ telefoni. Ett material för visning
av konsumentteknik kommer att marknadsföras och spridas till landstingen.
http://www.hi.se/sv-se/Nyheter/Nyheter-fran-HI/Fortsatt-erfarenhets--och-informationsspridning-om-alternativ-telefoni-under-2013/

måndag 15 april 2013

Tips om Podradio

Fyra intressanta upptäckter när jag lyssnar på Carina Berg som blir intervjuad i Pod-radion Värvet:
- det går att sänka hastigheten till hälften, så pratet blir långsammare
- det går att fördubbla hastigheten, på samma "knapp". På bilden här är det en liten blå ruta till höger med texten 2x.
- när Carina Berg är i dubbel hastighet låter hon som Annika Lantz
- det blir mer meningsfullt att vara med sitt barn i lekparken om man stänger av. Inte är instagramamma. Inte smyg-skriver Facebookstatusar. Gör nåt roligare tillsammans om leken tråkar ut.
Med önskan om allt gott / Signe

söndag 14 april 2013

Människonära design

En intressant bok från Studentlitteratur 2005, redaktör Bodil Jönsson.
( Nån gång alldeles snart kommer jag dra ner på detta gratisjobbande, att fortbilda mig på fritiden. Och ägna mer tid åt kroppen.)

fredag 12 april 2013

Språkstörning

Ibland låtsas jag att jag förstår En bok om elever med språkstörning av Marlena Sjöberg, utgiven 2007 av afasiförbundet i Sverige och Riksförbundet DHB. Till boken finns en skiva i Daisyformat med innehållet inläst. Boken är lätt att läsa och lämplig att sätta i händerna på skolpersonalen. Det finns fallbeskrivningar, intervjuer med barnen själva, deras föräldrar, pedagoger, lagstiftning, förklaring till vad språkstörning innebär, råd... Massor av matnyttigt. Jag hittade den på mitt vanliga stadsbibliotek.

Hjälpmedel vid dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter

Skoldatateket i Lycksele har besökt min kollega Ingvar Anderssons
presentation om hjälpmedel för att underlätta läsning och skrivning. Här är
länk till deras anteckningar och den sammanställning han gjorde till
visningen. I höst kommer vi att hålla ett par presentationer tillsammans på
olika orter för att sprida kunskap och efterfrågan på insatser. Här är
länken:
http://skoldatateketlse.skolbloggen.se/2013/04/12/mer-om-visning-av-hjalpmedelsprogram/

söndag 7 april 2013

Lite besökstatistik

När man ser de tomma kommentarfälten och de o-ikryssade rutorna (för färdigformulerade glada tillrop) kan man luras att tro att trafiken hit är gles...
Men 2045 besök på en månad, eller 2038, eller 1941, det tycker jag är bra!
Jag gläds över era anonyma besök, oh hemliga läsekrets.

tisdag 2 april 2013

Påsklov

Hej läsekretsen! Jag är upptagen med sånt här nu: att elda, koka gröt och dricka kokkaffe. Vad gör ni?