torsdag 29 oktober 2015

Linux och tillgänglighet

Jag hade en intressant pizzakväll med en av teknikerna från jobbet och en av diskussionerna rörde open source lösningar och vad som vore ekonomiskt möjligt att göra inom vårt gemensamma hjälpmedelsområde om man var i ett land med ont om pengar men gott om kompetens och tid (inom området kommunikation vid olika funktionsnedsättningar). Idag fick jag den här länken som en fortsättning på resonemanget.
https://opensource.com/life/15/8/accessibility-linux-blind-disabled

torsdag 22 oktober 2015

INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN

http://m3.idg.se/2.1022/1.640417/caps-lock-dagen Idag är det inte Fars dag, Mors dag, fettisdagen eller kanelbullens dag: DÄREMOT HÖGTIDLIGHÅLLS EN LITEN TANGENT.
"UNDERSÖKNINGAR HAR VISAT ATT DET GÅR LÅNGSAMMARE ATT LÄSA TEXT I VERSALER. REDAN 1914 LADE DANIEL STARCH MÄRKE TILL DETTA FENOMEN, OCH SENARE FORSKARE HAR BLAND ANNAT VISAT ATT VI MÅSTE STANNA UPP MYCKET OFTARE I SÅDAN TEXT."

onsdag 21 oktober 2015

Distanskurs om kombinerad syn- och hörselskada

".

Vad innehåller kursen?

Vi kommer att gå igenom:

vad kombinerad syn- och hörselnedsättning innebär och hur det kan ta sig uttryck
vad man bör tänka på när man kommunicerar med den som har kombinerad syn- och hörselnedsättning
hur man kan anpassa den fysiska miljön för att bättre stöda den som har nedsatt syn och hörsel
hur påverkas hälsa och psyke hos den som får kombinerad nedsättning i syn och hörsel."
http://nordicwelfare.org/Kurser-och-konferenser/Kursen-Kombinerad-syn--och-horselnedsattning-hos-aldra/Valkommen-till-distanskursen/

tisdag 13 oktober 2015

Igår föreläste jag om afasi och hjälpmedel

Det var väldigt intressant att träffa afasilinjen från Edelviks folkhögskola, Afasiföreningen och logopeder som arbetar med neurologopedi (tal, röst, språk, kommunikation, munmotorik och sväljsvårigheter efter neurologiska sjukdomar och skador).
Publiken var mycket blandad, personer med afasi, derss närstående och professionella från många olika delar av samhället. Det var faktiskt fler anmälda än det fanns platser (drygt 50 personer!). Vi höll till på Väven, det nya kulturhuset nere vid älven.

lördag 3 oktober 2015