måndag 24 maj 2010

Hönan och ägget

Länkar till ett inlägg i Talkie Walkie om språkstörning och samförekomst av andra svårigheter.

Språkstörning och epilepsi

I Logopednytt nr4 2010 refereras till forskning från Göteborg som undersöker epilepsi och språkstörning. (Min sammanfattning är mer summarisk.)
Epileptisk aktivitet i hjärnan kan störa språkutvecklingen hos barn. De har jämfört tre grupper: barn med känd epilepsi, barn med kända avvikelser i tal och språk barn med tal- och språkavvikelser som har känd epileptisk aktivitet i sömnen.
En slutsats är att fler barn med språkstörning bör undersökas med EEG för att få en förklaring till de bakomliggande mekanismerna. I vissa fall kan medicinsk behandling övervägas för att bryta epileptisk aktivitet i hjärnan och på så sätt mildra effekterna på barnets språkutveckling. Barn med epilepsi har svårare att uttrycka sig än jämnåriga barn men en god språkförståelse.
Avhandlingens titel: Speech and language dysfunction in childhood epilepsy and epileptiform EEG activity av Gunilla Rejnö-Habte Selassie.