fredag 27 september 2013

En inblick i att leva efter en hjärnskada

Den här artikeln i Bang fick jag tips om idag, om rehab hos logoped och kampen för värdighet hos arbetsförmedlingen och försäkringskassan och om det samhälle vi skapar och vilka som är vi och dem. http://bang.se/artiklar/2013/frukostflingor-far-jag-kopa-det-2013-09-24/

Visning av hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Vi har hållit en visning i Umeå, nästa vecka blir det Skellefteå och veckan därpå Lycksele. 
Den första snön har kommit och gått, jobb-bilen kommer ha vinterdäck nästa vecka och vi kommer köra försiktigt.
Välkomna, det kan vara av nytta t ex för personer med afasi, andra hjärnskador, nedsatt syn eller rörelsehinder som gör att vanlig skrift är svårt, dyslexi, andra inlärningssvårigheter, språkstörning eller helt enkelt för alla som är nyfikna på nyare teknik.
(Länken går till vår affisch, en pdf för utskrift)

onsdag 25 september 2013

Hur gör man med en iPad?

Tips från min kollega IT-pedagogen: Grundläggande och gediget material om
iPad. Bra att tipsa nybörjare t ex. http://ipad.skola.malmo.se/home

tisdag 24 september 2013

onsdag 18 september 2013

I afton: blå eld, i morgon: workshop

Imorgon håller kollegan och jag workshop i appar som samtalshjälpmedel.
På bilden något annat som ligger mig varmt om hjärtat: jakten på retroporslin och gamla vackra tyger. Blå eld heter porslinet, tyget är ett William Morris.

måndag 9 september 2013

Fatta att sex handlar om samtycke

Hej skolpersonal och vårdpersonal som läser min blogg! Tänk om en annan värld är möjlig?

(Kampanjen Fatta)

Citat: "I dagens samhälle läggs vikten på åtgärdande insatser för de som blir/blivit utsatta, något som det finns ett stort behov av och som behöver utökas. Men att utmana och förändra föreställningar och normer om traditionella könsroller, som oftast är kärnan i det sexuella våldet, är minst lika viktigt.

Därför vill vi att alla instanser och verksamheter som arbetar med människor, såsom personal inom fritidssektorn, skolpersonal, vårdpersonal, socialtjänst och personal inom rättsväsendet, ska få obligatorisk fortbildning om maskulinitetsnormer och genus."

http://debatt.svt.se/2013/09/09/fatta-att-sex-handlar-om-samtycke/

torsdag 5 september 2013

Mobilen som stöd i vardag och arbete

Mobilen som stöd i vardag och arbete - www.hi.se
En heldag i Stockholm som ägnas åt mobilen som stöd i vardag och arbete. Kanske dyker någon väldigt välbekant föreläsare upp, detaljschemat är inte spikat.

Awesome Calendar HD

Så här ser Awesome Photo Calendar HD ut.
När man pekar på mackan på tisdagen visas alla bilder som togs den dagen.

onsdag 4 september 2013

Widgit go + awesome photo calendar

Widgit go + Awesome photo calendar HD

Det här är en skärmdump ur appen Widgit Go, orden kommer från flera kommunikationskartor med bilder på som är länkade till varandra.
Man kan välja ett dokumentläge där bara det brukaren "skrivit" visas, utan kommunikationskartorna orden hämtats från.
I marginalen ser man olika saker man kan göra med detta dokument (med innebörden ÄTA SMÖRGÅS KONDITORI). Man kan spara det som en bild så det hamnar i ipadens fotoalbum (ikonen med en solros) eller som en pdf eller maila det som en bilaga.
Om man spar det man skrivit i WG som bild hamnar det alltså i ipadens fotoalbum, som om det vore ett foto taget. och därmed sorteras bilden automatiskt in i appen Awesome Photo Calendar HD (som är en app som laddas ner gratis eller för ca femton kronor). bilden visas på rätt dag i APC vilket ger en slags dagbok, se nästa inlägg hur det kan se ut.

DropPhox krymper foton för Ipad

Appen DropPhox kostar 15kr och det den gör är att sänka upplösningen direkt när du fotar så att bilden blir t ex 600x800. Bilden läggs krympt direkt på Bilder (så att den kan användas av t ex Widgit Go) och samtidigt även i Dropbox.
Om en förälder använder sin iphone för att fota bilder till barnets ipad kan hen fota med sin vanliga kamera-app i vanliga fall (för fullstora bilder i god upplösning) och välja att fota via DropPhox när det ska vara lågupplösta små bilder till pratapparaten/ipaden.
I barnets ipad kan man gömma den vanliga kameran och introducera DropPhox som kamera istället. Och i barnets ipad väljer man inställningen autosave to camera roll after uploading. Och sätter inställningen i Dropbox att alla bilder som tas med enheten även sparas i Dropbox.
Föräldern ställer inte in att allt skickas dit när vanliga kameraappen används, bara i DropPhox och den inställningen gör man för föräldern i DropPhoxappen.
Tack för tipset Helena Hörkeby!

En enkel film om att fota med iPad och att hantera bilderna

En väldigt enkel genomgång av iPad 2, i lugnt tempo

En enkel demonstrationsfilm om Skype, på svenska

http://www.youtube.com/watch?v=XzjdsyVJDqc

Läsvärt om fjärrkommunikation när man har svårt att tala

Läs denna magisteruppsats i logopedi från 2006, hoppa över det som handlar
om vetenskapsteori och gå direkt på intervjuerna.
Det är fortfarande aktuellt även om redskapen förbättrats sedan dess.
http://www.clinsci.umu.se/digitalAssets/48/48692_45kurs4.pdf

Fyra viktiga saker att tänka på om man väljer att använda ipad som akk-verktyg

Artikel på engelska om saker att tänka på när man använder ipad som kommunikationshjälpmedel.

http://teachthrough.com/2013/08/06/ipads-communication/