fredag 11 november 2016

Svenska Logopedförbundet 50 år – inspirerande jubileumswebbinarium

Idag är det massor av korta föreläsningar från hela bredden av logopedi, de streamas live men går även att se i efterhand och det krävs ingen inloggning för att se.
Jag såg nyss föreläsningen om demens och logopedens uppgift där: kartläggning i team vid minnesmottagning, rådgivning och gruppbehandling, ge förutsättningar för anpassad kommunikation i personens miljö, AKK och en spännande annan aspekt: ta ställning till personens förmåga till ställningstagande till vård, omsorg och forskning. Det finns ett SoU 2015:80 om detta.
KIM,  kliniskt instrument för bedömning av klinisk beslutsförmåga, har tagits fram i samarbete med Sara Stormoen.
ASHA har samlat litteratur om demens och logopedi.
Det finns ett svenskt material Standardiserad Logopedisk Undersökning vid Minnesutredning, SLUM.
Jätteintressant område.
http://logopedforum.se/events/svenska-logopedforbundet-50-ar-save-the-date/

Jag ska få föreläsa på universitetet igen!

I november är det blivande arbetsterapeuter som ska utbildas i kommunikation och kognition. I januari är det blivande lärare i engelska och svenska som ska lära sig om läs- och skrivsvårigheter, språkstörning och andra inlärningssvårigheter som de kan se ur på högstadie- och gymnasiet. Och hjälpmedel som underlättar.
Fil dr Maria Levlin är huvudansvarig, en logoped som jag är imponerad av.

tisdag 8 november 2016

Tågprator - en jättetydlig app om tågtider

En app för att tydligt se tågtider.
http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/tagprator/

Teknik vid demens

En skrift från Hjälpmedelsinstitutet om teknik som stöd för personer med demens och deras anhöriga  https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.demenscentrum.se/globalassets/myndigheter_departement_pdf/10_teknik-som-stod-for-personer-med-demens-och-deras-anhoriga.pdf&ved=0ahUKEwinuvS1_ZjQAhXGFSwKHdqXBGoQFggaMAA&usg=AFQjCNG_DXS4HDBffuHrrrRCKtPj8BuQOQ&sig2=z_zUOkZ-nEERtxSVltVwjA

Utbildning i digital teknik som kognitivt stöd

En smart utbildning som Myndigheten för delaktighet håller i höst är en tvådagars teknikcoach:
"Teknikcoach är en utbildning som riktar sig till personal inom kommunal omsorg. Syftet med kursdagarna är att ge personal på särskilda boenden, dagverksamheter och äldreboenden mer kunskap om hur digital teknik kan användas som kognitivt stöd och hur man kan arbeta för att underlätta implementering av välfärdsteknik i kommunerna. Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna inspirera och stödja sina arbetskamrater och ta ett extra ansvar för teknikanvändningen."

http://www.mfd.se/nyheter/2016/utbildning-i-digital-teknik-som-kognitivt-stod/

Miljöanpassningar i särskilt boende och daglig verksamhet

En liten skrift från Myndigheten för delaktighet https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/2015/2015-2-valfardsteknologi-och-miljoanpassningar.pdf&ved=0ahUKEwiX-8-A8ZjQAhWLiCwKHWSVACIQFggaMAA&usg=AFQjCNHJX2CM3NPlCjsQCeMNBMKVlOy74Q&sig2=ZMq2UuATfYfR0lv86APGVg

Boktips: Vardagsteknik och äldre personer

https://www.studentlitteratur.se/#9789144104393/Vardagsteknik+och+%C3%A4ldre+personer
Den här boken fick jag på kursen idag. Och en föreläsning av redaktören Åsa Larsson Ranada.

Bo vital visningsmiöjö

http://www.bovital.se/
Bo vital är ett projekt där Norrköpings kommun och olika samarbetspartners testar och visar ny teknik för äldre personer.

Utbildningsdag om välfärdsteknik

Idag ska jag på något intressant!

"Myndigheten för delaktighet (MFD) och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar och genomför en utbildningsdag.

Välfärdsteknik påverkar äldre och personer med funktionsnedsättnings vardagsliv i stor omfattning. Vi som arbetsterapeuter kan underlätta och stödja personer att använda vardagsteknik för att klara dagens utmaningar och för att vara trygg, aktiv och delaktig i samhället. Välfärdsteknik inom olika områden och verksamheter kommer att belysas. Under kursdagen kommer teori och praktik att varvas, det kommer också ingå exempel och råd för att underlätta välfärdsteknikanvändningen. De som har en smartphone eller surfplatta kan, om de vill, ta med den för att på plats kunna titta på exempel.

Syfte:
Att inspirera och motivera arbetsterapeuter att utveckla sina kunskaper och kompetenser inom området välfärdsteknik.

Innehåll:
Föreläsningar om resultat och erfarenheter från området
Behovsbedömning och arbetsmetoder som kan användas
Samtycke, lagstiftning och etik inom området
Reflektionsfrågor och diskussion i mindre grupper
Erfarenhetsutbyte

Kursledare:
Åsa Larsson Ranada leg arbetsterapeut och lektor vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet."

fredag 4 november 2016

Goda råd om ögonstyrning

Den här skriften beskriver ett systematiskt tänk kring introduktion av ögonstyrning och delar upp användningen i syften med olika metoder för att uppnå mål.