fredag 9 juli 2010

Harta borti harta å harta bortur he

Jag har får många idéer. Men det vore intressant att först sitta med en kopia på de förprogrammerade orden och fraserna och analysera innehållet i handdatorn utifrån Light, sedan träffa brukaren och fråga vad hon/han använder för hjälpmedel i vardagskommunikationen och vilken del handdatorn har i det. Den är ju bara ett verktyg av flera möjliga. Kartläggningsstödet "Socialt nätverk" skulle kunna användas för att ta reda på vad som används med vem. Men så vill jag ju också veta hur möjligheten att själv lägga in fraser används och så ordprediktionen och skärmtangentbordet. Roligast vore att få träffa flera brukare och även varsin samtalspartner.
Osthyvel eller köttyxa, mycket måste bort.

Intervjumetodik

På kursen rekommenderades boken "Intervju som metod" av Monika Dalen (2007) angående etik och att intervjua "svaga och utsatta grupper". Nu har de stängt på helger och kvällar så det får bli en utflykt till Universitetsbiblioteket med barnen på dagtid nästa vecka.

torsdag 8 juli 2010

J Light, om fyra typer av kommunikation

Jag söker något som J Light skrev på 1980-talet (i tidskriften Alternative and Augmentative Communication, 1988)som kategoriserar kommunikation på ett sätt som jag tänker att jag skulle kunna använda för att koda innehållet i brukarnas handdatorer.
Kanske kvantitativt helt enkelt. Hur många av fraserna/orden som är förinlagda som platsar inom respektive kategori.

Man kan enligt Light kategorisera kommunikation i fyra prydliga fack och fritt ur minnet tror jag att byrålådorna är
- Uttrycka behov, önskningar (det man oftast sätter i ett AKK-hjälpmedel)
- Informationsöverföring (specifikt och rätt hopplöst att förutse)
- Social närhet (där att samspela är viktigare än vad man exakt pratar om)
- Social etikett (tack till exempel)
I referatet i Beukelman&Mirenda finns en tydlig tabell som utkristalliserar vad som utmärker respektive sorts yttrande. Det borde väl kunna vara en rimlig utgångspunkt för analys av vad som finns i pratapparaterna, särskilt när jag har tillgång till kopia och kan göra räknandet i lugn och ro? Dessutom blir det inte utlämnande för brukaren. Kanske behövs några förtydligande exempel, i så fall får jag be om lov för det också.

Skrifvandet är gifvande

Nu har jag börjat, i ett icke-distraherande textdokument utan layoutfunktioner. Så kloka saker jag skrivit i marginaler och på baksidor, så dags det är att knappa ner det så att de redan tänkta tankarna får vila i skrift.

torsdag 1 juli 2010

Bitte Rydemans avhandling

Bitte Rydemans avhandling som hon disputerade på i år bör jag titta på. Den ligger här på nätet, en present på 320 sidor. Tack!

Dags att hugga i

Åtta veckor kvar tills jobbet drar igång. Mycket föräldraledigt och semestrigt fram tills dess men just ikväll ska jag sätta tänderna i den där Beukelman-Mirenda-boken en timme eller så.
Klokt vore att beta av att göra bakgrund, frågeställning och metod i sommar och sätta igång med intervjuandet redan i september. Klokt, men prio ett är att njuta av barn och ledighet. Vi får väl se.