fredag 28 juni 2013

tillgängligare epost och sociala medier

E-post
I många appar finns en delningsfunktion. Det innebär att om man tagit ett
foto, spelat in en film, färglagt en bild eller hittat en intressant
information på Internet kan man välja att skicka det till någon annan.
Detta är enklare att göra än när man bifogar filer från en PC. För en del
personer med begränsad läs- och skrivförmåga kan det öppna upp nya sätt att
kommunikation på distans.

- Man kan skriva e-post genom att använda sig av mallar med utvalda fraser.
Det går också att göra kommunikationstavlor med skrivna ord som användaren
väljer bland för att kombinera ihop till meddelanden. Symboler kan användas
som stöd.

- I några appar/program som används för direktkommunikation finns det
inbyggt stöd för att skicka det meddelande man skrivit som e-post. Om
bildsymboler används kan dokumentet skickas som bilaga så att symbolerna
följer med texten. I andra program behöver man kopiera meddelandet och
klistra in det i ett e-postmeddelande.

- Talsyntes kan vara en hjälp för personer med begränsad läs- och
skrivförmåga, för att kunna kontrollera att det man själv skrivit blev rätt
och för att lyssna på text som andra skrivit.

- Ordprediktion (ordförslag) kan användas för att snabba upp skrivandet och
underlätta stavning. Det finns skärmtangentbord som har inbyggd
ordprediktion, t ex i pekdator och smart telefon med Android som
operativsystem. Det finns särskilda ordprediktionsprogram för PC och appar
för pekplattor och smarta telefoner med iOS som operativsystem.

- Rättstavningsprogram. Det finns ofta rättstavningsfunktioner i
telefonen/datorn. Om dessa inte räcker finns särskild programvara som är
utformad för att motsvara de felstavningar som personer med läs- och
skrivsvårigheter brukar göra.

- Tal till text: det finns enkla appar för smarta telefoner och pekdatorer
som omvandlar tal till text. De kräver att användaren talar tydligt. Man
kan kontrollera att det blev rätt med stöd av talsyntes.
Om personen har behov av mer anpassningar finns särskilda
tal-till-textprogram för PC (t ex Voice Express). För att programmet ska
lära sig användarens sätt att tala behöver man läsa in flera texter och
träna på hanteringen.

Andra sociala medier
Det finns många andra sätt att fjärrkommunicera, som används av
allmänheten. Några exempel på populära sociala medier är Twitter, Facebook
och Instagram. Alla tre programmen handlar om att skriva korta texter,
kommentera eller gilla andras inlägg och att dela med sig av bilder.
Till viss del går det att göra anpassningar för att göra sociala medier mer
tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Twitter,
Facebook och Instagram går att använda från vanlig PC, smarta telefoner
eller pekdatorer. Det kan vara enklare att anpassa styrsätt på PC än för
smarta telefoner och pekdatorer.
- Man kan välja hur offentligt text och bilder ska vara, det går att välja
inställning så att ingen annan än de personer man valt ut får se och
kommentera.
- Mobilversionen av Facebook är mindre rörig än den vanliga PC-versionen.
Den versionen kan man använda på vanlig PC också, om man går in på
http://m.facebook.com
- Att läsa och skriva kan underlättas med talsyntes, ordprediktion,
taligenkänning, rättstavningsprogram och olika mallar eller ordtavlor (se
stycket om e-post).
- Det finns program för symbolkommunikation som har koppling till Twitter
så att användaren kan skriva ett meddelande med sina symboler och lägga ut
direkt på Twitter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar