fredag 11 oktober 2013

Logopedbrist

Fick tips om några aktuella debattartiklar via Logopedforum. Visst är det
märkligt att något så vardagligt som kommunikation och ätande finns det
specialister på i sjukhusvård under akutvistelse men inte ute i vardagen
inom omsorg, hemvård och vardagsnära?! Och att det är så svårt att få en
vårdkedja där rehabilitering av tal, språk, kommunikation, äta, svälja
ingår. För det är inte enkla grejor, det behövs erfarenhet och
evidensbaserade insatser.
Rehablitering ett geografiskt lotteri, Västra Götaland
Afasi kräver livslång rehabilitering, Sörmland
För få logopeder i Västernorrland
Afasidagen uppmärksammas på ledarplats, Västra Götaland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar