onsdag 12 februari 2014

Alla har nytta av kompensatoriska verktyg

Länk till Skolverkets hemsida,  en intervju med Annika Davidsson som är en pedagog med stora kunskaper om området.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/sa-arbetar-andra/specialpedagogik/alla-har-nytta-av-kompensatoriska-verktyg-1.214162

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar