onsdag 15 oktober 2014

Inspirerande finlandssvenska Widgit Go upplägg

Se här: fina exempel på hur en kan använda appen Widgit Go (som finns både för iOS och Android).
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Kommunikationsstod--datatek-Resurscenter/Material/Widgit-Go-upplagg/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar