fredag 12 december 2014

Viktigt att tidigt identifiera lässvårigheter och brister i hörförståelse

Idag har jag varit på disputation, logoped Maria Levlin har forskat i språkvetenskap om barns språkliga förmågor jämfört med resultat i Nationella prov i matematik och svenska. Avhandlingen är skriven på svenska och finns i länken här.
http://www.humfak.umu.se/om/aktuellt/nyhetsvisning/viktigt-att-tidigt-identifiera-lassvarigheter-och-brister-i-horforstaelse.cid244420

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar