onsdag 4 februari 2015

Delaktighet: kyrka

" Många personer med utvecklingsstörning vill känna sig delaktiga i kyrkan, men har rent praktiskt svårt att komma dit. I sin aktuella avhandling Jag vill också vara en ängel konstaterar Linda Vikdahl att frågan inte bara är kyrkans ansvar, utan också den offentliga sektorns."
Länken leder till en artikel i tidningen Spira, gemensam tidning för Svenska kyrkans församlingar i Umeåområdet.
http://www.tidningenspira.se/2014/12/utvecklingsstoerda-vill-komma-oftare-till-kyrkan.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar