fredag 24 april 2015

Lässtrategier som ökar elevernas läskompetens

En bekant från min tid som student bloggar här om hur man kan lära ut metakognitiva strategier för att lyfta elevers läsförmåga, genom att ge dem uttryckliga strategier.
https://www.lararforbundet.se/bloggar/forstelararbloggen/lasstrategier-som-okar-elevernas-laskompetens

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar