torsdag 29 oktober 2015

Linux och tillgänglighet

Jag hade en intressant pizzakväll med en av teknikerna från jobbet och en av diskussionerna rörde open source lösningar och vad som vore ekonomiskt möjligt att göra inom vårt gemensamma hjälpmedelsområde om man var i ett land med ont om pengar men gott om kompetens och tid (inom området kommunikation vid olika funktionsnedsättningar). Idag fick jag den här länken som en fortsättning på resonemanget.
https://opensource.com/life/15/8/accessibility-linux-blind-disabled

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar