tisdag 26 september 2017

Olika är normen | Skola | SKL.se

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/olika-ar-normen.html Den här vill jag se: Ett inspirationsmaterial från Sveriges kommuner och landsting som "beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs."
Det låter intressant!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar