lördag 24 mars 2018

AKK och flerspråkighet

Det finns en webbplats med information på svenska, engelska, somaliska, arabiska och spanska (med talsyntes-uppläsning!) som förklarar hur alternativa och kompletterande kommunikationssätt kan användas när personen som behöver stöd är flerspråkig. Kolla upp den!
http://takkforspraket.se/sv/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar