söndag 19 december 2010

Ny språkförskola i Umeå?

Bolaget Pratbubblan Magika har bildats sommaren 2010. Bolaget planerar att bedriva förskoleverksamhet med inriktning på barn med språkstörning. Föräldrautbildning. Konsult/behandlingsverksamhet kommer att bedrivas inom deltagarnas kompetensområden.
I styrelsen sitter bland annat några logopeder bosatta i Umeå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar