onsdag 5 januari 2011

Alternativ telefoni

Hjälpmedelsinstitutet har ett projekt för att fler med tal- och språksvårigheter ska få tillgång till alternativ telefoni. Om man letar runt på HI:s alternativ telefoni-sida hittar man en ca 50 sidor lång lättbegriplig skrift av Bitte Rydeman om vilka hjälpmedel och tjänster som finns för att underlätta telefonsamtal när man har svårt just med att tala i telefon. Skriften vänder sig både till förskrivare/brukare/anhöriga. Där finns även en kurs om Skype, en studiecirkelhandledning för tre kurstillfällen. Och en översikt över olika gratis-program för att ringa via datorn. Alternativ telefoni - lär dig mer och våga prova! - www.hi.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar