söndag 24 november 2013

Bornholmsmodellen – app

Den här appen på svenska verkar klok och genomtänkt, i enlighet med Bornholmsmodellen.
Länken går till en blogg som utförligt beskriver innehållet. För språkstimulans och för att underlätta läs-och skrivinlärning.

http://www.ulricaelisson.se/bornholmsmodellen-app/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar