onsdag 20 november 2013

Miss i boken Ring mig

Ögnade igenom den nytryckta boken jag varit med och reviderat och inser att det saknas en viktig funktion i beskrivningen av yrkesgrupper som arbetar med alternativ telefoni: hjälpmedelstekniker!
På många orter är det de som arbetar mest med både utprovning, att välja lösningar, iordningställa tekniken och leverera hem till brukaren och dennes närstående. Även inträning och support är till stor del något som specialiserade tekniker arbetar med.
Skriften riktar sig till logopeder och andra som kan tänkas arbeta med personer som har tal- och språksvårigheter. För mig är det så självklart att man ska samarbeta nära med tekniker att jag inte tänkte på att det fattas ett avsnitt om teknikernas roll, när jag läste om konsulenter tänkte jag in resten av teamet, ett tätt samarbete mellan olika yrkesgrupper. .
Jag hoppas att det är lika självklart för läsarna med teamarbete.
Och du logoped eller annan yrkesperson som vill hjälpa personer med funktionsnedsättningar till en bättre kommunikation: sök upp andra och samarbeta.  Finns det inget upparbetat team, dra ihop ett tillfälligt. 
Man måste hjälpas åt här i livet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar