söndag 27 september 2015

Imorgon föreläser jag på universitetet

Det är logopedprogrammet som köpt två timmar om alternativ kommunikation och hjälpmedel vid förvärvade tal- språk- och/eller kommunikationsstörningar.
Jag kommer att visa exempel på lågteknologiska "papptech"- lösningar, appar och mer avancerad teknik som ögonstyrd dator. Efter att ha arbetat med alternativ kommunikation och hjälpmedel och förvärvade hjärnskador och neurologiska sjukdomar hela mitt arbetsliv (inte n"neuro" hela tiden förstås, som hjälpmedelskonsulent arbetar jag med hela bredden av kommunikation) det gott om erfarenheter och exempel, det är roligt att få möjligheten att dela med sig av det till nya blivande kollegor.
Om det hinns med vill jag prata om några av mina käpphästar:
Continuum of Independence  (att det är viktigt att se hur beroende personer är av sin omgivning för att göra sig förstådda och bli delaktiga i samspel).
Metoden Supported Communication for Adults (SCA)
Samtalsmatta och andra visuella stöd för att stärka förståelse och öka möjligheterna att visa sin potential och vara med i beslut
Beskrivningen Janice Light gjort av vilka huvudsakliga kommunikativa syften vi har i samspel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar