torsdag 10 september 2015

Hur pratar barn i lek?

Jag funderar mycket över hur en vokabulär i en pekkarta eller kommunikationsdator egentligen borde organiseras och användas för att funka på riktigt i lek och samspråk.
Det är ju jättesvårt.
På jobbet har jag nästan alltid några parallella ärenden igång där frågan är aktuell.
Här är en forskare som jag borde kolla upp mer av, om den lilla men ganska viktiga detaljen hur tempus (tidsform) används i lek: Polly Björk-Willén.
"Att barn byter tempus i lek är ett välkänt fenomen. Deras användning av preteritum, som i
exempelvis "då var jag mamma och du var lillebror", brukar ses som en leksignal eller ett sätt att
fastslå lekens ramar. I min studie vill jag gå ett steg längre och studera vilken betydelse barns
tempusbyte kan ha i den förhandling som ständigt sker mellan barn i en leksituation. Jag frågar
mig på vilket sätt barns användning av olika tempus bidrar till att bygga upp lekens ramar och
berättelse och vad den gör i samspelet mellan barnen."
http://www.forskning.se/fordigiskolan/utbildningsvetenskap/nyheter/egnaskolnyheter/barnpragmatiskaisinsprakanvandning.5.3ac1a8713ca36396ad54.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar