torsdag 21 april 2016

Pekkarta på ett äldreboende

Symbolerna heter Widgit och pekkartorna är gjorda i Communicate In Print, innehållet är utvalt av en kontaktperson och en arbetsterapeut. Personen ifråga kan även skriva så pekkartorna är komplement i situationer när det blir svårt att använda iPad. Det står personnamn på originalet.
Det här exemplet är väldigt inriktat på fysiska behov, men personen kan uttrycka annat i skrift. För en person som inte skriver skulle det behövas mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar