tisdag 24 oktober 2017

Digitala verktyg kan höja elevresultaten – men det hänger på läraren

Artikel i Lärarnas tidning, om holländsk forskning om effekt av att använda digitala verktyg i undervisningen. "I Carla Haelermans studier har användningen generellt gjort störst nytta för lågpresterande elever. Hon har också sett positiva effekter av digitala läxförhör – och att anpassad digital feedback kan gynna elever oavsett prestationsnivå." 
http://lararnastidning.se/digitala-verktyg-kan-hoja-elevresultaten-men-det-hanger-pa-lararen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar