söndag 15 oktober 2017

Samförekomst av svårigheter, språkstörning, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser

http://www.specialnest.se/forskning/en-sprakstorning-kommer-sallan-ensam Länken leder till en intervju med universitetslektorn och logopeden Carmela Miniscalco.
När jag skrev min magisteruppsats i logopedi 2002-2003 läste och diskuterade min kursare och jag mycket om det vi hittade i litteraturen om samförekomst av svårigheter, om uppföljning av hur det gick senare för barn med avvikande start på språkutvecklingen och vi vände och vred på WHO-begreppen som var nya då, om att inte bara se på diagnos på funktionsnivå utan även aktivitet, delaktighet och välbefinnande. Vi sökte svar på om tidiga insatser kan påverka hur utvecklingen blir och undrade mycket över vad som är höna och ägg, och hoppades att det skulle gå att se bättre samspel, bättre mående med tidiga insatser.
Intressant område fortfarande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar