torsdag 3 november 2011

Jobb man blir sjuk av

Från dagens VK.se, men egentligen ett TT-telegram.
"Det råder stora skillnader i sjukskrivning och diagnoser mellan olika yrken, enligt en rapport från Försäkringskassan. Män med jobb utan krav på yrkesutbildning är sjukskrivna tre gånger så ofta som män i ledande positioner. Kvinnliga maskinoperatörer är sjukskrivna dubbelt så ofta som kvinnliga chefer. Vanligast är ryggvärk, som mest drabbar förare och byggjobbare, och psykiska diagnoser, som dominerar bland präster och psykologer.
"Det är anmärkningsvärt att sjukskrivningsdiagnoserna varierar så pass mycket mellan olika yrkesgrupper och yrken", säger Marie Mulder, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.
Skillnaderna tros bero på att arbetsmiljön är tuffare inom vissa yrken, men även på att personer som har en sämre hälsa och förmåga att arbeta oftare söker sig till yrken med lägre anställningskrav.
Kvinnor har genomgående fler sjukskrivningar per anställd. Ofta handlar det om sjukdomar kopplade till graviditet.
Rapporten är den första som undersökt sjukskrivningsdiagnoser för alla yrken på arbetsmarknaden. Den omfattar alla anställda mellan 18 och 64 år som var folkbokförda i Sverige den sista december 2009 och som hade ett yrke registrerat i hos Statistiska centralbyrån."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar