onsdag 27 mars 2013

Om tvångssterilisering och barn med särskilda behov

När jag ändå är igång och länkar till artiklar om synen på personer med särskilda behov. 
Här är en länk till några gamla artiklar från Svalöv (länkar vidare finns till höger om artikeln). Jag kanske måste förtydliga att jag inte håller med politikern ifråga.

Med moderata kommunalrådet Wachtmeister säger i en av artiklarna:
"– Vi hade en genomgång av ekonomin och det var en diskussion om varför kostnaderna för dessa barn ökar. En anledning är, om man tittar bakåt i vår lagstiftning, att vi inte längre tvångssteriliserar. Det ser jag som en möjlig anledning.

Hur vet det?

– Jag säger att det är en möjlig anledning. En annan är att man är bättre på att klara för tidigt födda barn och på att diagnostisera.

Charlotte Wachtmeister hänvisar till en bok av en amerikansk ekonom, "Freakonomics".

– Där famförs saker på ett annorlunda sätt. Exempelvis att den ändrade abortlagstiftningen i USA gjorde att det föddes färre oönskade barn och gav minskad ungdomsbrottslighet.

Vad har det med saken att göra?

– Att en förändring i lagstiftningen har stor betydelse, barn med särskilda behov har ju ökat.

Men har du något stöd i påståendet om tvånssteriliseringar?

– Inte mer än vad den amerikanska forskaren säger."

http://hd.se/landskrona/2011/03/16/en-mojlig-anledning/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar