onsdag 27 mars 2013

Tips på appar för barn

Sammanställning av appar utifrån olika användningsområden, på svenska. En rejäl översikt, sammanställd i Finland. Den enda invändningen är att priserna är i euro, men konstigt vore det ju annars.
Jag hittade tipset ikväll i Facebookgruppen Appar för särskolan. Exempel på innehåll är rollek, sjunga, bokstäver, trycka-hända, hjälpmedel (ocr-scanning, talsyntes, timer och sånt). Alltså väl värt en genombläddring för föräldrar, pedagoger, logopeder och andra på jakt efter användbara redskap.
(Det är fler än jag som fortsätter jaga även hemifrån. Skiftet är tydligt. För logopederna som arbetar med behandling/träning handlar jakten även om appar för språkträning, talträning, röstträning och samspels/kommunikationsträning.)
Jag tänker att man kan använda samma redskap för träning till väldigt olika syften, på samma sätt som besticken i kökslådan kan användas på många olika sätt och ge träning av färdigheter:
- sortera lika till lika
- hjälpa till att sortera in efter disken, klara av en egen syssla och få beröm för prestation
- antal, addera, subtrahera
- leka familj, göra en dockteater/skuggteater
- träna på begrepp som stor, liten, lika, olika, många, lite, tomt, fullt, vass, rund
- skära frukt, som motorisk träning
- skära frukt, som delaktighet
- skära frukt, för att det är gott eller för att göra någon glad eller för att hjälpa till eller ...
Och så är det ju med appar också. Eller barnböcker, eller andra verktyg. Om än vissa verktyg är mer lämpade till somt än andra.

http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/barnochfamilj/resurscenter/iPad%20applista.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar