onsdag 4 september 2013

Läsvärt om fjärrkommunikation när man har svårt att tala

Läs denna magisteruppsats i logopedi från 2006, hoppa över det som handlar
om vetenskapsteori och gå direkt på intervjuerna.
Det är fortfarande aktuellt även om redskapen förbättrats sedan dess.
http://www.clinsci.umu.se/digitalAssets/48/48692_45kurs4.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar