fredag 27 september 2013

Visning av hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Vi har hållit en visning i Umeå, nästa vecka blir det Skellefteå och veckan därpå Lycksele. 
Den första snön har kommit och gått, jobb-bilen kommer ha vinterdäck nästa vecka och vi kommer köra försiktigt.
Välkomna, det kan vara av nytta t ex för personer med afasi, andra hjärnskador, nedsatt syn eller rörelsehinder som gör att vanlig skrift är svårt, dyslexi, andra inlärningssvårigheter, språkstörning eller helt enkelt för alla som är nyfikna på nyare teknik.
(Länken går till vår affisch, en pdf för utskrift)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar