måndag 9 september 2013

Fatta att sex handlar om samtycke

Hej skolpersonal och vårdpersonal som läser min blogg! Tänk om en annan värld är möjlig?

(Kampanjen Fatta)

Citat: "I dagens samhälle läggs vikten på åtgärdande insatser för de som blir/blivit utsatta, något som det finns ett stort behov av och som behöver utökas. Men att utmana och förändra föreställningar och normer om traditionella könsroller, som oftast är kärnan i det sexuella våldet, är minst lika viktigt.

Därför vill vi att alla instanser och verksamheter som arbetar med människor, såsom personal inom fritidssektorn, skolpersonal, vårdpersonal, socialtjänst och personal inom rättsväsendet, ska få obligatorisk fortbildning om maskulinitetsnormer och genus."

http://debatt.svt.se/2013/09/09/fatta-att-sex-handlar-om-samtycke/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar