fredag 11 november 2016

Jag ska få föreläsa på universitetet igen!

I november är det blivande arbetsterapeuter som ska utbildas i kommunikation och kognition. I januari är det blivande lärare i engelska och svenska som ska lära sig om läs- och skrivsvårigheter, språkstörning och andra inlärningssvårigheter som de kan se ur på högstadie- och gymnasiet. Och hjälpmedel som underlättar.
Fil dr Maria Levlin är huvudansvarig, en logoped som jag är imponerad av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar