tisdag 8 november 2016

Utbildning i digital teknik som kognitivt stöd

En smart utbildning som Myndigheten för delaktighet håller i höst är en tvådagars teknikcoach:
"Teknikcoach är en utbildning som riktar sig till personal inom kommunal omsorg. Syftet med kursdagarna är att ge personal på särskilda boenden, dagverksamheter och äldreboenden mer kunskap om hur digital teknik kan användas som kognitivt stöd och hur man kan arbeta för att underlätta implementering av välfärdsteknik i kommunerna. Kursdeltagarna ska efter utbildningen kunna inspirera och stödja sina arbetskamrater och ta ett extra ansvar för teknikanvändningen."

http://www.mfd.se/nyheter/2016/utbildning-i-digital-teknik-som-kognitivt-stod/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar