tisdag 8 november 2016

Utbildningsdag om välfärdsteknik

Idag ska jag på något intressant!

"Myndigheten för delaktighet (MFD) och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar och genomför en utbildningsdag.

Välfärdsteknik påverkar äldre och personer med funktionsnedsättnings vardagsliv i stor omfattning. Vi som arbetsterapeuter kan underlätta och stödja personer att använda vardagsteknik för att klara dagens utmaningar och för att vara trygg, aktiv och delaktig i samhället. Välfärdsteknik inom olika områden och verksamheter kommer att belysas. Under kursdagen kommer teori och praktik att varvas, det kommer också ingå exempel och råd för att underlätta välfärdsteknikanvändningen. De som har en smartphone eller surfplatta kan, om de vill, ta med den för att på plats kunna titta på exempel.

Syfte:
Att inspirera och motivera arbetsterapeuter att utveckla sina kunskaper och kompetenser inom området välfärdsteknik.

Innehåll:
Föreläsningar om resultat och erfarenheter från området
Behovsbedömning och arbetsmetoder som kan användas
Samtycke, lagstiftning och etik inom området
Reflektionsfrågor och diskussion i mindre grupper
Erfarenhetsutbyte

Kursledare:
Åsa Larsson Ranada leg arbetsterapeut och lektor vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar