tisdag 13 december 2016

Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg - Umeå

Jag kopierar texten från kommunens hemsida rakt av - en ny plan togs i år och det blir intressant att se vilka konsekvenser det får för invånarna.

"Ny plan för teknikförsörjning inom vård och omsorg

En teknikförsörjningsplan fastställdes i individ- och familjenämnden för åren 2016-2019. Planen ska skapa framförhållning i arbetet med att samordna och främja teknikanvändning inom vård och omsorg.

­ – Med denna plan lägger vi grunden för kommande satsningar på teknik inom socialtjänsten. En av satsningarna är kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet, vi kommer även att se över behovet inom hela omsorgen när det gäller tekniskt stöd till den enskilde, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Teknikförsörjningsplanen bygger på den nationella strategin för e-hälsa inom vård och omsorg. Den innefattar förhållningssätt och vägval för teknisk infrastruktur samt teknik som stödjer verksamhet, beslutsfattare och invånare.

– För Centerpartiet har det varit viktigt att delta i framtagandet av en gemensam Teknikförsörjningsplan. En blocköverskridande överenskommelse är viktig för att klara av att hålla kvalité i så här stora frågor. Med teknikförsörjningsplanen bygger vi kvalitativ verksamhet som också bidrar till att attrahera ny arbetskraft, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Teknikförsörjningsplanen är en av tre försörjningsplaner inom vård och omsorg. De övriga två är lokal- och kompetensförsörjningsplanen.

Aktiviteter under 2016

Planen beskriver både nuläge och börläge och innehåller även en aktivitetsplanering för de fyra kommande åren. Under 2016 ska bland annat följande aktiviter starta upp:

  • Kartläggning av insatser som kan ersättas/kompletteras med välfärdsteknik utifrån nyttoanalys konsekvensbedömning.
  • Behovsinventering av teknik för boenden och daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen.
  • Engångssatsning på trådlöst IT samt tekniska och kommunikativa hjälpmedel inom daglig verksamhet.
  • Visningsmiljö av välfärdsteknik i pedagogiskt syfte"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar