tisdag 13 december 2016

Ökad användning av e-tjänster och teknik inom äldreomsorgen (Umeå)

På motsvarande sätt förväntas äldreomsorgen ta stöd av teknik (kopierat rakt av från  Umeå kommuns webbplats).

"Äldrenämnden fattade den 28 april beslut om en plan för teknikförsörjning gällande perioden 2016-2019. Utveckling av e-tjänster samt ökad tillgång till internet för såväl medarbetare och personer med insats lyfts fram som exempel på kommande satsningar.

– Många äldre efterfrågar idag att själv kunna välja hur och när olika insatser utförs och att dessa kännetecknas av trygghet, självständighet och delaktighet. Det känns därför bra att vi nu har planen på plats och kan arbeta vidare med aktiviteterna, säger Janet Ågren, ordförande äldrenämnden.

Fler ska få tillgång till internet

För att kunna införa välfärdsteknik, exempelvis IP-baserade trygghetslarm, videotelefoni och nattillsyn via trygghetskamera, krävs att såväl personer med insatser som verksamhet har tillgång till bredbandsuppkoppling. Därför ska möjligheter att utveckla välfärdsbredband för de brukare som inte har egen bredbandsuppkoppling nu undersökas. Man ska också arbeta för att införa trådlöst internet på äldreboenden, korttidsboenden och andra större anläggningar. 

E-tjänster påbörjas

Ett arbete pågår för att införa e-tjänster för brukare/närstående i syfte att underlätta information och informationsutbyte med myndighetsutövning och utförare av vård och omsorg. Exempelvis i samband med ansökan och biståndsprövning eller i samband med planering, genomförande och uppföljning av insatser. Denna information sker i dagsläget via besök, telefonsamtal eller via traditionell brevväxling. Det bedöms därmed finnas stora möjligheter till ökad tillgänglighet och service i och med införande av e-tjänster."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar