torsdag 29 december 2016

Utbildning om tidiga insatser vid skolsvårigheter

Umeå kommun: "Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser när det handlar om generella skolsvårigheter, fokus ligger på situationen och inte på eleven. Ordet "levla" kommer från datorspelsvärlden. Att "levla upp" innebär att man höjer sig en nivå i färdighet."
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/elevhalsa/elevhalsaiforochgrundskolan/halsoframjandearbete/larmiljo/levla.4.1bcd46311407b7f305b34f1b.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar