fredag 22 februari 2013

Konferens om IT, äldre och funktionshindrade

http://www.hi.se/itkonferens130507
Datum: Tisdagen den 7 maj 2013
Tid: 08.30-16.00
Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm
Målgrupp: Beslutsfattare och verksamma inom statliga myndigheter,
landsting, kommuner, näringslivet och andra organisationer

Från inbjudan:
"Personer med funktionsnedsättning och äldre har generellt sett sämre
tillgång till Internet och IT-tjänster och står därför utanför en stor del
av det informationssamhälle som är under snabb utveckling. Det digitala
utanförskapet sätter extra fokus på olika utmaningar och konkreta åtgärder
som innebär att de digitala klyftorna minskar. Alla ska ha samma
förutsättningar att delta i ett allt mer IT-baserat samhälle. Den nya
tekniken med e-tjänster och utvecklingen av konsumentprodukter skapar ett
komplement till traditionella hjälpmedel. Den digitala infrastrukturen
lägger grunden för ett mer delaktigt samhälle i allmänhet och för personer
med funktionsnedsättning och äldre i synnerhet. IT inom vård och omsorg
blir en allt mer viktig komponent inom hälso- och sjukvården.
Vi kommer under konferensen bl.a. få höra om vilka satsningar som görs
ifrån socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting, och hur man
ser på utvecklingen och utmaningarna inom e-samhället. Vilka planer och
åtgärder finns på kort och lång sikt för att skapa ett IT-samhälle för
alla?
Syftet med dagen är att du som deltagare ska få en samlad överblick över
utvecklingen och framtidens utmaningar inom IT-området när det gäller äldre
och personer med funktionsnedsättning."
Några av föreläsarna ur programmet:
Maria Larsson, Barn- och äldreminister
Per Mosseby, Center för eSamhället
Anna Boström, Post- och telestyrelsen
Maria Gill, Västerås stad
Jesper Klein, Myndigheten för tillgängliga medier
Helena Höij, styrelseordförande, Hjälpmedelsinstitutet. Moderator.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar