fredag 22 februari 2013

Slutrapporten är klar om alternativ telefoni

Hjälpmedelsinstitutets projektledare har sammanställt informationen från
alla delprojekten och föreslagit åtgärder.
http://www.hi.se/sv-se/Nyheter/Nyheter-fran-HI/Fran-sarlosning-till-losning---redovisning-av-regeringsuppdrag-om-alternativ-telefoni/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar