torsdag 25 april 2013

Studiebesök för speciallärarutbildningen


Idag tar jag emot ett studiebesök från Speciallärarutbildningen.

Jag kommer berätta om:
Direktkommunikationshjälpmedel
Kognitivt stöd
Alternativa styrsätt vid rörelsehinder
Läs- och skrivhjälpmedel

- Berätta om Hjälpmedelsverksamhetens kommunikationsteam 
http://www.vll.se/default.aspx?id=27561&refid=37237

- Personliga hjälpmedel som förskrivs och skolans ansvar 
http://www.hjalpmedelshandboken.vll.se/default.aspx?id=7216&ptid=0

-        Några fallbeskrivningar med exempel på hjälpmedel

-       Blisskarta med laserpeklampa http://www.peklampor.se/Tips-och-info.htm 
-       Dynamisk kommunikationstavla (Grid Player)med symboler http://www.sensorysoftware.com/gridplayer.html
- läsa och skriva med talsyntes (exempel: Predictable)http://www.tboxapps.com/pa_swedish.aspx

-       Timstock, struktur på dagen http://www.pappasappar.se/timstock/
-    Avancerat styrsätt: ögonstyrning http://www.youtube.com/watch?v=7OzJnF8o-yw

      -      Communicate in Print http://www.hargdata.se/
-       Talsyntes uppläsning av scannad text (exempel: Prizmo) http://logopedeniskolan.blogspot.se/2011/06/app-till-iphone-prizmo-skanner-ocr-och.html
-       Taligenkänning (exempel: Dragon Dictation) http://logopedeniskolan.blogspot.se/2011/08/app-till-iphoneipadipod-touch-dragon.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar