fredag 26 april 2013

Västsvenska kommunikationskarnevalen 2014

De här seminarierna har jag valt att gå på i Göteborg om två veckor. Plus
en massa annat, som är gemensamt för alla besökare.
Skolundervisning för AKK-användare
– mot mål utom räckhåll?
Har skolan tillräckligt stöd för utbildningen av barn som är AKK-användare?
Barn som är AKK-användare har rätt till en utbildning utifrån rådande
läroplan. Men med de målbeskrivningar, resurser och material som finns
tillgängligt, hur ser möjligheterna ut att nå de mål som läroplanen
föreskriver? Vad bör ingå i en fullgod utbildning för barn som är
AKKanvändare?
En diskuterande föreläsning baserad på intervjuer.
Janna Ferreira är leg. logoped, doktor i handikappvetenskap och lektor vid
Linköpings universitet.

Employment and AAC: Strategies for Supporting Success
Employment often plays a key role in the satisfaction and quality of life
of adults in our society. Although the challenges
are significant, there are a growing number of individuals who use AAC are
employed. This presentation will provide information on three key
components for obtaining and maintaining employment:
1. Developing employee knowledge and skills that are valued in the
workplace,
2. Identifying jobs that are a good match for the skills and interests of
individuals who use AAC and
3. Ensuring that needed supports are available to maintain employment
success. We will discuss both the importance of these
components, as well as ways in which their development can be supported at
a variety of ages and with a variety of
activities.
David McNaughton.(Seminariet hålls på engelska)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar