fredag 12 april 2013

Hjälpmedel vid dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter

Skoldatateket i Lycksele har besökt min kollega Ingvar Anderssons
presentation om hjälpmedel för att underlätta läsning och skrivning. Här är
länk till deras anteckningar och den sammanställning han gjorde till
visningen. I höst kommer vi att hålla ett par presentationer tillsammans på
olika orter för att sprida kunskap och efterfrågan på insatser. Här är
länken:
http://skoldatateketlse.skolbloggen.se/2013/04/12/mer-om-visning-av-hjalpmedelsprogram/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar