torsdag 18 april 2013

Ett till projekt om alternativ telefoni och konsumentteknik

Hjälpmedelsinstitutet har fått medel från Post- och telestyrelsen för att
sprida erfarenheterna från regeringsuppdraget "Alternativ telefoni – från
särlösning till lösning". Arbetet ska ske i samarbete med landsting som
deltog i uppdraget.
Kurser kommer att hållas hösten 2013 för förskrivare inom REDAH-,
hörselvård, hjälpmedelscentrals- och logopediverksamheter. Kurserna ska
handla om konsumentteknik för alternativ telefoni. Ett material för visning
av konsumentteknik kommer att marknadsföras och spridas till landstingen.
http://www.hi.se/sv-se/Nyheter/Nyheter-fran-HI/Fortsatt-erfarenhets--och-informationsspridning-om-alternativ-telefoni-under-2013/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar